Wymiana wodomierzy

Informujemy, że na terenie naszej gminy sukcesywnie wymieniane są najstarsze wodomierze.

Prosimy o umożliwienie naszym pracownikom dostępu do miejsc zainstalowania wodomierzy.
Osoby przeprowadzające wymianę wodomierzy posiadają identyfikatory wydane przez Urząd Gminy ważne wraz z dowodem osobistym.

Tel. kontaktowy: 81 501 28 75